Korallo Návlekový materiál Nylonová lanka

Nylonová lanka