Korallo Blog Novinky

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ!

NOVINKY04.11.2016

 

 

Hou hou hou, Vánoce se rychle blíží!

Je tu soutěž o 3 poukazy na nákup v eshopu v hodnotách 1500 Kč, 1000 Kč a 500 Kč. Vytvoř tu nejlepší vánoční ozdobu, získej co nejvíce lajků a VYHRAJ! Soutěžíme do 10.12.2016!

A aby toho nebylo málo, ode dneška až do 14.11. 2016 máme na našem eshopu SLEVU 10% na vše! Stačí použít kód VANOCE10 a slev je Tvoje!

Podmínky:

1. Vytvořit originální vánoční ozdobu z našeho zboží

2. Poslat fotografii vánoční ozdoby na soutez@korallo.cz

3. Získat co nejvíce lajků

 

Pravidla soutěže

1. Organizátor

Korallo s.r.o.

Kounicova 286/43

602 00 Brno

IČ: 283 05 710

DIČ: CZ28305710

Email: eshop@korallo.cz

2. Hlavní výhra

Odměny, dle počtu lajků:

1. místo - dárkový poukaz na nákup v eshopu v hodnotě 1 500 Kč

2. místo - dárkový poukaz na nákup v eshopu v hodnotě 1 000 Kč

3. místo - dárkový poukaz na nákup v eshopu v hodnotě 500 Kč

 

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastníci musí mít min. 13let, což je podmínkou registrace na Facebooku.

3.2 Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR. 

 

4. Příspěvky do soutěže

4.1 Žádný nákup ve stanoveném termínu soutěže není podmínkou soutěže. 

4.2 Soutěžící do soutěže může zaslat více fotografií.

4.3 Soutěžící zašle své fotografie na email soutez@korallo.cz se svým jménem a příjmením a krátkým popiskem o zasílaných fotografiích.

 

5. Nahrávání fotografií do soutěže

5.1 Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.

5.2 Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene.

5.3 Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.

5.4 Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem. 

5.5 Fotografie, kterou soutěžící do soutěže pošle, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

6. Udílení ceny

6.1 Vítěz po oznámení o výhře, které bude zasláno emailem a vyhlášeno na facebookové stránce Korallo korálkárna, obdrží dárkový poukaz na emailovou adresu, ze které byla soutěžní fotografie odeslána. Výhra bude zaslána vítězi na náklady organizátora. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu. 

7. Hlasování

7.1 Vítězem je soutěžící, jehož fotografie získá nejvíce hlasů. V případě stejného počtu hlasů si organizátor vyhrazuje právo vybrat vítěze z fotografií se shodným počtem hlasů dle svého uvážení. 

8. Všeobecné obchodní podmínky

8.1 Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, Korallo a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí. 

8.2 Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit. 

8.3 Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.